úterý 4. listopadu 2014

Krátké zamyšlení nad uřezáváním hlav

Ono je to možná trochu přitažené za vlasy.

Ale včera jsem četl, že spousta chytrých lidí na "Západě"* je zděšena, kolik mladých "džihadistů" odchází z jejich víceméně poklidných končin londýnských a pařížských předměstí či německého venkova do tzv. Islámského státu, uřezávat hlavy mužům a znásilňovat ženy.

A vzhledem k tomu, že dneska plánuji v Maitrei večer o "mytologickém vnímání reality", především tedy o jeho chybění na školách, univerzitách a v médiích, napadlo mne, jestli tohle není odpověď na jednu z největších chyb, kterou podle mne udělal (a stále dělá) Západ. Totiž na nahrazení víry v Boha vírou v Konzum. Přesně řečeno, pro tyto mladé lidi z předměstí vírou v Nedosažitelný Konzum.

IS totiž jeví všechny známky středověké "noci rozumu" (jen si vzpomeňme na upalování "čarodějnic") a to, že je mezi některými mladými frustrovanými Angličany, Francouzy či Dány tak "in" znamená, že jim v dnešní době "vrcholného rozumu", tedy vědecko-logického pojímání reality, možná něco zásadního chybí. A tak se, pomýlení a svedení, vydávají na bohužel zcela opačnou cestu, než by bylo třeba - namísto rozšíření rozumu o srdce (a tím o spiritualitu) k uřezávání hlav, což je, (a toho si dosud nikdo nevšiml) velice výmluvný symbol revolty proti nadvládě této části těla nad zbytkem.

Takže vám pro dnešní den přeji integraci hlavy a srdce, nikoliv jejich dezintegraci.
Váš Jan.

-----------
*Kulturně historické označení "Západ" používám stále ještě i pro naši malou, zaostávající zemičku, i když mě například nedávné výroky jejího prezidenta nechávají stále víc na pochybách o oprávněnosti mého optimistického názoru.

Žádné komentáře: