úterý 2. ledna 2018

Etický kodex Muže-Krále

Před vánocemi se naposled v minulém roce sešel v pražské Maitrei „Večerní kruh mužů“. Tentokrát byl na pořadu poslední ze čtyř hlavních archetypů muže: Král. Král je ten, kdo nejen vede, kdo je první mezi stejnými, ale především ten, kdo spojuje, kdo je si vědom částí, které tvoří celek, svého mužského i ženského principu, bojovníka, milovníka i mága, kdo ví o své nejen té světlé stránce, ale i o vlastních temnotách duše. Král by také měl mít morální a etický kredit u všech (nebo alespoň u velké většiny) svých „podaných“, kteří samozřejmě nejsou pod ním, ale jemu rovni.

V průběhu tohoto večera jsme se formou skupinové práce pokusili sepsat jakýsi „Etický kodex nového muže“, tedy nějaký souhrn hodnot a způsobů chování pro dnešní pokročilé chlapy, kteří mají ambici stát se králem. Nikoliv králem něčeho, ale králem především sebe sama, tím, kdo si sám sebe může vážit. Je mě naprosto jasné, že u tohoto „kodexu“ může jít jen o pokus, návrh a experiment, který by měl vzbuzovat další diskuze, doplnění i kritiku. I přesto ale chci souhrn toho, co během zmíněného úžasného (a docela perného) večera zaznělo, prezentovat. Dívejte se prosím na takto vzniklý „kodex“ jako začátek přemítání o hodnotách muže „třetího stupně“. Doufám, že se vám to bude hodit.

(Pořadí bodů není důležité, číslování je tu pouze z důvodu jednoduššího odkazování na jednotlivé body v případné diskuzi.)

1. Král-Muž naslouchá, spojuje a vyvažuje. Je zároveň otevřený, ale i nevychýlitelný. Nechá se ovlivnit, ale ne manipulovat.
(Pozn.: Důležitý bod – král je králem všech. Nerozděluje tedy svoji „říši“ na spojence a nepřátele.)

2. Král-Muž stanovuje hranice své říše a hájí je. Respektuje tradiční, prastaré hranice, ale nelpí na nich, pokud se v průběhu doby mění. Stanovuje hranice v souladu s obyvateli pohraničí a bez agrese. Stanovuje také a především hranice sebe samého – tedy toho, co je pro něj ještě v pořádku a co už leží „za hranicí“.

3. Král-Muž používá svoji mužskou, vrozenou agresivitu pouze k ochraně svého prostoru / království. Brání ale neútočí.
(Pozn.: Toto je v mužských kruzích vždy velmi sporný bod, o kterém se vedou bouřlivé diskuze.)

4. Pro Krále-Muže je použití fyzické síly/násilí vůči ženám a dětem nepřípustné.
(Pozn.: I tento bod vzbuzoval dlouhou diskuzi – např. co dělat, když na tebe zaútočí Amazonka… Ale myslím si, že každý ví, jak je tento bod míněn.)

5. Král-Muž uctívá své předky jak po meči, tak i po přeslici. Pěstuje odvěké rituály a tradice.
(Pozn.: K může patřit i uctívání cyklického času – slavení přírodních svátků v „kruhu roku“.)

6. Král-Muž má v případě konfliktu/války své místo na špičce šiku.

7. Král-Muž se cvičí ve své schopnosti nepodléhat návalům emocí. Zároveň je však nepotlačuje.
(Pozn.: Emoční inteligence v kostce: 1. Vnímat své pocity 2. naučit se jim nepodléhat 3. vnímat pocity toho druhého 4. naučit se na ně nemuset emočně reagovat.)

8. Král-Muž respektuje jinakost, ale nepodléhá jí.

9. Král-Muž věnuje denně (!) jistý čas svému spirituálnímu růstu (meditace, jóga, zen, cvičení, modlitba…). Ví, že není „nejvyšší“ ani „všemocný“ a má úctu k tomu, co ho přesahuje.

Tak tedy zní první návrh. Pokud máte další důležité body, prosím do komentáře - ať už přímo sem nebo do diskuze na můj FB.
Přeji všem králům a krákovnám krásný nový transformační "osmičkový" rok.
Jan Bílý

Žádné komentáře: