středa 17. ledna 2018

Zeman a spánek rozumu

Spánek rozumu plodí nestvůry – takto nazval španělský malíř Francisco Goya svůj cyklus leptů, který vydal v roce 1799, několik let před začátkem napoleonských válek v Evropě. Začátek devatenáctého století byla převratná doba, ve které se střídaly dvě nesmiřitelné ideologie – na jedné straně katolická víra, zastupovaná svatou inkvizicí, na druhé straně osvícenectví a francouzská revoluce, jež tehdy šířila ideologii pokroku. Jenže, jak víme, každý pokrok se během několika desetiletí či staletí stane brzdou a zkostnatělým strážcem toho, jak je to „správné“. Z racionalismu, osvícenectví a orientace na vědu a techniku nám dnes zbyla skepse k neustálému materiálnímu růstu a nedůvěra v technologie, jež ohrožují demokracii a svobodu. A nastoupil protipohyb směrem k spiritualitě, duchovnímu růstu a esoterice. Bohužel má i tento směr svá úskalí.


Současná volba prezidenta by se mohla zdát „rozumově“ naprosto jednoduchá. Na jedné straně stojí současný starý, zjevně zdravotně slábnoucí president, člověk, jemuž se podařilo rozdělit stát na dvě přibližně stejné, navzájem se nenávidějící poloviny, příznivec Kremlu a Pekingu a odpůrce té části Evropy, ke které prostě patříme, i když organizace ji zastupující určitě není bez chyb. Prezident, kterému bylo soudně nařízeno se za svoji lež (Peroutka) omluvit, což do dneška neudělal, a jehož tato jedna lež také nezůstala jediná. Prezident, kterému se podařilo dostat náš stát zcela mimo pozornost seriózní části západního světa. Na druhé straně stojí profesor a bývalý předseda Akademie věd, člověk racionálně a západně orientovaný*, člověk, jenž se jeví být mírným, národ nerozeštvávajícím kandidátem, byť poněkud nudným. Volba by tedy měla být jasná, kdyby … kdyby nebylo spánku rozumu v Česku. A tak já, jež jsem známý především v esoterických kruzích svou kritikou jednostranného racionalismu, volám po probuzení rozumu. Ale mnohdy docela marně.

Šokovalo mě totiž, že někteří z mých známých jeví mně nepochopitelnou náchylnost k pomluvám a špíně, kterou na Drahoše šíří jeho odpůrci. A ještě víc mě překvapilo, že většinu těchto lidí tvoří – alespoň v mé „bublině přátel“ – postarší, esoterně zaměřené ženy. A tak jsem si začal lámat hlavu otázkou, čím to je. Jsem přesvědčen, že se to děje v důsledku „spánku rozumu“, což mne velice znepokojuje, neboť vím, že proti této nemoci neexistuje žádná argumentativní léčba. Lidé, jejichž rozum usnul, se jen tak nevzbudí.

Jak se domnívám, vzniká spánek rozumu v důsledku několika faktorů. Především je to přehlcení negativními zprávami. Mnoho z mých kamarádek (ale i kamarádů) již nesleduje společenské dění, neboť je to „nezajímá a krom toho to působí tyto informace destruktivně“. Především pro ženskou psýché leží neustálé (české) politické hádky a rozepře prostě za hranou snesitelna. Další důvod vidím v nedůvěře těchto žen v západní hodnoty, které si (mnohdy zcela mylně) spojují především s kapitalismem. Po pádu komunistické totality nastoupila představa, že vše se dá pořídit za peníze (za dostatečný kapitál). Emočně orientované ženy zcela správně „cítí“, že toto je slepá ulička. Bohužel získal Zeman svým populistickým, proti-západním postojem pozici, kterou tato část voličů vnímá jako spásu proti nebezpečí tak zvané „EU-Totality“ a nevidí podstatně reálnější hrozbu totality ruské. Třetí hlavní důvod v okouzlení těchto lidí Zemanem vidím v jejich osobní frustraci „realitou“ a v útěku do „esoteriky“. Ne že by současný prezident zosobňoval nějak duchovno. To už má blíže ke spiritu. Oproti inteligentnímu, realitu vnímajícímu světu se ovšem Zeman nabízí jako nádherná „truc-volba“, jako útěk do sféry protestu, zcela stejně, jako Trump pro některé zhrzené středostavovské Američany.

Obávám se, že tento mnou postulovaný spánek rozumu nejenže plodí příšery, ale že by v příštích letech mohl zplodit pro český stát katastrofální koalici prezidenta a předsedy. Doufám, že český rozum prohlédne onu záplavu špíny, která se nyní hrne na Drahoše. A jsem zvědav na výsledek.

Goya, zcela zdrcen hrůzami války a příšerami inkvizice utekl na sklonku svého života, hluchý, do Francie. Nedávno jsem měl tu čest pracovat konstelačně v Curichu a vracel jsem se do českých luhů a hájů s uklidňujícím pocitem, že existuje v Evropě ještě pár zemí, kde rozum, doplněn o ducha a spiritualitu, není zcela na ústupu. Rád bych ovšem již neutíkal.

-----------
* „Mezi Drahošovy hlavní vize patří aktivní role České republiky v rámci Evropské unie, její ukotvení na Západě, odpovědný přístup ke krajině a životnímu prostředí a podpora lidské vynalézavosti a tvořivosti jako jediného „obnovitelného zdroje“ českého bohatství.“ Zdroj: Wikipedia ČZ

11 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

V některém z vašich předchozích článků jste měl konstelaci, kde jeden člověk stál stranou společnosti a říkal: "mám se špatně a vrátím vám to". A to se přesně děje, Zemana volí ti, kteří "prohráli" posledních dvacet let, viz sudetská linie v mapě na https://ihned.cz/ekonom/c1-66017000-jiri-drahos-zvolil-tu-nejlepsi-taktiku-cisla-ale-mluvi-stale-pro-milose-zemana

Drahoš je také špatný kandidát, celý život hájí zájmy státní instituce, takže se nedá čekat, že by najednou bojoval za zájmy řadových daně platících občanů, ze kterých ten cirkus s názvem stát žije.

Potřebujeme vůbec prezidenta?

D.

Anonymní řekl(a)...

Podle mě je tu ještě další problém - ezotericky zaměření lidé někdy tíhnou ke konspiračním teoriím. A co to tak sleduji, pomluvy vůči Drahošovi míří právě tímto směrem. Že stojí na straně těch zednářů apod. a že jak se ujme prezidentství, otevře se tím cesta k oné konspiračními teoriemi zastávané snaze o Nový řád, jehož součástí je promíchání Evropanů s imigranty.

Anonymní řekl(a)...

Na to o jak "důležité" téma se jedná, je to festival ztráty energie, rozumu a času. Role prezidenta v ČR je zcela marginální ve srovnání s jinými tématy, na které by občané měli zaměřit svou pozornost a jež jsou pro jejich život opravdu důležité. Všimněte si, dovolil jste Zemanovi, aby se usadil ve Vaší hlavě.

Anonymní řekl(a)...

Myslím si, že není z čeho vybírat. Nelíbí se mi Zemanovo spojenectví s Babišem a Drahoš mi zase přijde jako loutka bez vlastního názoru. Tak jako tak, to nejspíš dopadne stejně. Spíš mě zarazilo, že mezi kandidáty nebyla ani jedna žena. To se mi zdá podezřelé, nevím proč, ale cítím to tak. :) Nejlepší kandidát je ten, který je natolik vnitřně silný, že nepotřebuje léz do zadnice nikomu. To by byl důstojný prezident naší země. Ze dvou špatných kandidátů si Zeman alespoň dokáže dělat srandu sám ze sebe. Tímto má u mě plus. Myslím, že každý kdo bere věci příliš vážně, vytváří jen další bloky a překážky. A chce víc a víc kontrolovat... Což bohužel zase rozjíždí Babiš k němuž je Zeman nakloněn. Takže je to bludný kruh a nejlepším řešením by bylo, začít znovu a s jinými lidmi. :D Ale to bohužel nejde.

Anonymní řekl(a)...

Z mého pohledu je Zeman dokonalým představitelem archetypálního Modrovouse, Háda - patriarchální síly ovládající a pohlcující ženství. Jeho odpor k asertivním, samostatně myslícím ženám je známý - od snahy zdiskreditovat Petru Buzkovou (která se na politiku radši vykašlala), přes protestující ekoložky a ruské Divoké čičiny, prosící Bohorodičku, aby zbavila Rusko Putina... Esoteričky, postarší i mlaší, často v moci svého vnitřního Háda jsou - jeho partnerkou je Persefoné, nezralá iracionální dívka - a pak jim muž ztělesňující negativního anima imponuje. Samozřejmě, v mýtu je i archetypální zrání Háda i Persefoné k vládcům temné říše podstvětí - ale ve světě individuálních psýché je ne vždy tento potenciál využit. U Miloše Zemana se o vyzrálém vládci s intehrovanou psychikou dá mluvit jen těžko, vzhledem k jeho alkoholismu a bonmotům zcela mimo realitu ( jsem zdráv a mlád...) a jeho žena se i stylizuje do mladé Persefoné (blond je vyhrazena u nás mladým dívkam, věkem a mateřstvím vlasy tmavnou, zrají..). Ale dá se tomu i u žen vyhnout. Pokud Persefoné nezačne ctít Athénu, která dává jejím hlubinám racionální hodnocení, odstup a strukturu, a Artemis, která umí ovládajícímu mužství vymezit hranice (lovec Aktaion proměněný v jelena a roztrhaný vlastními psy, za to, že Artemisšmíroval) nedozraje a z pohlcení mužským principem se nevymaní. Zůstane pohlcená a Modrovous/Hádes jí bude imponovat a vládnout. A možná to neplatí jen pro esoteričky, kterým Zemnan imponuje - ale všeobecně pro Českou republiku její občanstvo. Máme ve zvyku nechat se pohlcovat - tu Habsburky, tu Němci, tu Rusy. Do Evropské unie jsme vstoupili vlastní volbou - a najednou se nám tu zas šíří hysterie, že jsme pohlcení ... Jen z mého pohledu ji šíří ti, kteří by si místo volby přáli rozvod a vrátit se k pohlcení ... viz Babišovi pohlcující kroky vůči konkurenci.

Anonymní řekl(a)...

Milý Jane,i když jsem postarší spirituálně zaměřená žena, nepatřím k těm, které jsou ochotné Zemana volit. Ale napadl mne jeden , možná marginální, možná ne, důvod, proč jsou tyto ženy Zemana ochotné volit. A to je paradoxně jeho vztah k ženství. Odmítavý vztah. Jeho veřejné dehonestování různých mladých aktivistek,které své mládí, sexualitu, tělo používají k prosazení svých zájmů. Tento Zemanův přístup může korespondovat s hluboce nevědomým odmítáním svého a tím i jiného projevu ženství. Ano, Zeman může být archetypálně Modrovous a jak víme,naivní, nezralá ženská energe je ochotná uvěřit, že jí se nestane to, co jejím předchůdkyním.
Přeji hezkou neděli.

Bohatá žena řekl(a)...

Jane, souhlasím s Vámi a pozoruji ve svém okolí totéž, co Vy. Přesto jsem právě objevila ženu, Zemanovu obdivovatelku, která se zcela vymyká Vámi popsané kategorii, spíše představuje její pravý opak: Eliška Hašková Coolidge, někdejší asistentka pěti prezidentů USA. Žena vzdělaná, kultivovaná, s rozhledem. Proč zrovna ona, napadá mě.

http://bit.ly/2n5MxZ9
Katy Ličková

Vojtěch Franče řekl(a)...

Ahoj Jane, mě dnes napadla naopak tato úvaha: http://ografologii.blogspot.cz/2018/01/jungovske-funkce-prezidentske-volby.html

Igor H řekl(a)...

Část I.
Jane, považuji tě za výborného a inspirativního konsteláře i šamana. Dodnes jsem vděčný za některé konstelace, které jsem s tebou absolvoval v náročných obdobích svého života.
Rád čtu tvoje texty a knihy.
To ovšem neplatí o textech, kde se vyjadřuješ k politickému dění - při jejich četbě téměř vždy trpím a napadají mě slova jako např. naivita, povrchnost nebo mentální pohodlnost.
Mnoha studiemi byla potvrzena existence tzv. rozhodovacích (kognitivních) omylů. Jedním z nich je „haló efekt“ - nevyslovený předpoklad, že člověk, který vyniká v jedné oblasti, bude automaticky vynikat i v jiné oblasti. A tak vynikající herec, obchodník, lékař, právník či akademik nemusí být automaticky stejně úspěšný i v politice.
To mi vysvětluje, proč mnoho např. umělců, které obdivuji, náhle v mých očích ztrácí svou svatozář – pokud se začnou vyjadřovat k politice. V tom případě se mi zdá, že jejich IQ náhle prudce klesá ne o jednotky, ale o desítky.
Vrátím se k tvému aktuálnímu textu „Zeman a spánek rozumu“. Pro mě to totiž vůbec není tak jednoduché a jasné, jak to předkládáš. Podle tebe u těch, co volí Zemana, rozum spí, zatímco u těch, kteří volí Drahoše je rozum bdělý. Nevím, jestli jsem to správně pochopil, protože nepatřím do tvé bubliny přátel, ani nejsem postarší esoterně zaměřená žena, ani nejsem frustrovaný realitou (i díky tvým konstelacím) a esoterika mě nezajímá.
Jane, kde bereš tu jistotu, že zrovna ty jsi nositelem probuzeného rozumu a že zrovna ty víš, koho je správné volit? A komu to není jasné, tak je trubka. Co tě vede k domněnce, že tvůj svět je ten inteligentní a realitu vnímající? Je to tvoje zdravé sebevědomí nebo arogance?
Castanedovo učení dona Juana jistě znáš. Dovol, abych ti připomněl jednu jeho část (volná parafráze): Kdokoli se vydá na stezku poznání, musí počítat se čtyřmi nepřáteli muže poznání, kteří poznání hlídají a nemilosrdně oddělují slabé od silných. Je to strach, jasná mysl, moc a stáří. Když muž překoná strach, může podlehnout zdání, že vidí jasně a že ví, co je správné poznání. Je to chyba, která vede k pocitům moci a nepřipoutanosti, což má nakonec za následek, že muž už není schopen se něčemu učit a po něčem toužit. Jasná mysl je považována za velmi záludného a těžko rozpoznatelného nepřítele.

Igor H řekl(a)...

Část II.
A tady se také u tebe objevuje to, co jsem označil jako naivita a mentální pohodlnost. Tvůj text obsahuje plno instantních frází a klišé: „rozdělování státu, příznivec Kremlu a Pekingu, protizápadní a populistický, racionálně orientovaný, prozápadně orientovaný…“. Jasná mysl?
To je pro mě černobílý názorový second hand. Opravdu mám potíže považovat tyto přejaté argumentačně nepodložené fráze a klišé za projev inteligentního, realitu vnímajícího světa. Ani to líbivé spojení s Goyou mi v tom nepomohlo.
Příklad: píšeš o pomluvách a špíně, kterou na Drahoše šíří jeho odpůrci. Ano, to je pravda. Ale pravda taky je, že i na Zemana šíří jeho odpůrci pomluvy a špínu. Celých pět let většina mainstreamových médií na Zemana soustavně útočí a nenachází na něm nic dobrého. Toho sis nevšiml? Bdělý rozum?
A co tvůj učitel Osho: „První věc, kterou si musíte zapsat hluboko do svého srdce, je, že spíte, tvrdě spíte. Sníte ve dne i v noci… …Cokoliv děláte ve snu, je samozřejmě bezvýznamné. Cokoliv si myslíte, nemá žádný smysl, cokoliv vytváříte, zůstává součástí vašich snů a nikdy vám nedovolí spatřit to, co je… Avšak budete-li si myslet, že již bdělí jste, nebudete vyvíjet žádné úsilí. Otázka nějakého úsilí pak vůbec nevyvstane - nač se vzrušovat?“
Myslíš si, že už bdělý jsi? Potom „žádné úsilí“ – mentální lenost?

Mistr Sósan napsal:

Hostitel svůj sen vypráví hostu,
host svůj sen vypráví hostiteli.
Tihle dva, co si teď vyprávějí své sny
se také nacházejí uprostřed snu.

Někdo má sny černobílé a někdo barevné. A protože patříš k mým oblíbeným autorům, přál bych si, abys mi jako hostitel na svém blogu vyprávěl o politice barevnější sny. Jako to umí například tvůj emigrantský kolega:
http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-robejsek.php?itemid=30869
Nebo autor na blogu Non serviam:
http://nonserviam.cz/jak-se-vyrabi-zemanuv-volic/

Děkuji.
A abych nezapomněl: Jak se dá překonat „jasná mysl“? Gato píše: „Porazit se dá jediným způsobem: uvědomit si, že jasná mysl je téměř vždy omylem, netvořit si žádný názor, nedomnívat se, že člověk vidí do věcí, trpělivě čekat a užívat jasnou mysl pouze k vidění.“

Jan Bily řekl(a)...

Odpověď na komentář Igora H (první i druhá část)
Milý Igore, díky za názor. Dovolím si odpovědět několika body.
1. Děkuji za úvodní chválu mých textů "ke konstelacím" i k mým knihám. Joko "homo politicus" (mám to po tátovi) se čas od času, když už nějak "musím", vyjadřuji také k politickým a společenským tématům. Nikde a nikdy jsem netvrdil, že to, co píšu (k jakýmkoliv tématům) je cosi objektivního ve smyslu "tak to je". Píšu si vždy (i u konstelací) prostě to, co mě napadá. Pokud se ti to nelíbí, je zcela ok. že mi to zkritizuješ. Pouze bych upozornil, že pokud například píšeš:
"To mi vysvětluje, proč mnoho např. umělců, které obdivuji, náhle v mých očích ztrácí svou svatozář – pokud se začnou vyjadřovat k politice. V tom případě se mi zdá, že jejich IQ náhle prudce klesá ne o jednotky, ale o desítky..."
je to přesně to, co vytýkáš mě, totiž objektivizovnání tvého názoru, nadto ještě spojeno s pochybami o inteligenci.
2. Pokud můj text vyzněl tak, že jedině já mám patent na rozum, tak se omlouvám, takto jsem to vůbec nemyslel. Onen "spánek rozumu" vnímám spíš jako odklon od přílišné racionality, které jsem my všichni vystaveni a útěch do jakési emocionality - z jednoho extrému do druhého. Někde jinde jsem to nazval "zezoteričtění hlavy (tj. kritického rozumu)" a pokud to takhle vidím (zdůrazňuji, že jde opět jen o můj privátní dojem), tak to neznamená, že ti na druhé straně mají pravdu. Ta existuje (pokud vůbec) ve spolupráci rozumu a citu, kritické logiky a emocí. U některých mnou v článku zmiňovaných lidí prostě postrádám tu první půlku.
3. „Rozdělování státu, příznivec Kremlu a Pekingu, protizápadní a populistický, racionálně orientovaný, prozápadně orientovaný…“ vůbec nejsou mé fráze a klišé, ale to, pro co bych určitě byl schopný uvéíst mnoho příkladů. V těchto pojmech se shoduji s mnoha jak českými, tak i německými komentátory, jejichž si pro jejich nestrannost vážím. To, že to TY vidíš jinak ještě neznamená, že jsou to fráze a klišé. A tvé následující invektivy (např. černobílý názorový second hand, potíže považovat toto za projev inteligentního ..., bdělý rozum...) dokazují jen, že jsem tě mými názory pobouřil, nedokazují, že se mýlím, nebo (to samozřejmě nepíšeš, ale tak trochu to z toho vyznívá) že jsem debil.
4. Hodně se oháníš Oshem a Zenem. Používáš citáty mého učitele abys mě upozornil, že nejsem bdělý, že spím. Takže budeš určitě znát ty historky o tom, jak se dva novicové přou o to, co je to pravé učení, ten pravý význam. A protože jsou oba spící, ta diskuze naprosto nemá smysl. Tak buď tak laskav, nestav se do pozice probuzeného. Spíme oba, milý příteli, tak se nedělej trapným. :D
5. A last not least: Zveřejňuji zde názory, pokud jsou k věci, i tehdy, pokud se lidé (a je jich většina) nepodepíší. Nicméně si myslím, že u tak obsáhlé kritiky by bylo lepší se neskrývat za iniciály příjmení. Já jsem Jan Bílý. Kdo jsi ty? :)
Tak asi ... takhle. Přeju krásné dny.